Tak til Spar Nord for en generøs donation!

Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericia (THS) har modtaget en smuk donation på 18.000 kr fra Spar Nord Fonden til genopbygning af hovedsamlingen på Ryes Kaserne”. Donationen skal anvendes til indkøb af diverse materialer, værktøj og udstyr til elektronisk formidling.

THS personelressourcer bestående af ”de gamle” samt deltagerne i ”Kom Godt Videre” projektet vil hen over vinteren og foråret 2023-24 færdiggøre genopbygningen, som skyldes flytning af samlingen aftvunget af pladsbehov for Regimentets operative enheder. Den sidste fase af genopbygningen er netop påbegyndt.

This entry was posted in Udstilling and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.