Telegraftroppernes Historie

Historien bag Regimentet

Historien om Føringsstøtteregimentet kan dateres helt tilbage til 1867, hvor den første danske signalenhed blev stiftet. Den 1. januar 1914 opnåede denne status af en bataljon under Ingeniørregimentet. Den 1. november 1947 besluttede Forsvarsministeriet at flytte signalbataljonen fra det tekniske regiment til at tjene direkte under Generalkommandoen. Signalbataljonen blev senere delt i to bataljoner. Den 1. november 1951 fik de to bataljoner status af regimenter og blev navngivet som henholdsvis Sjællandske Telegrafregiment og Jyske Telegrafregiment. Det Sjællandske Telegrafregiment blev knyttet til landstyrkerne i COMMAND EAST og det Jyske Telegrafregiment blev knyttet til landstyrkerne i COMMAND WEST. Snart kom yderligere bataljoner til ved de to regimenter, der på et tidspunkt talte i alt seks bataljoner.

I 1989, hvor den kolde krig nærmede sig sin afslutning besluttede folketinget at fusionere de to regimenter til et enkelt med base i Fredericia, idet dog en bataljon forblev på Sjælland på Antvorskov Kaserne indtil 2001. Denne beslutning blev effektueret den 1. januar 1992, og det nye regiment fik navnet Telegrafregimentet.

I 2014 blev Hærens og Flyvevåbnets føringsstøtte samlet ved Telegrafregimentet, som herefter blev en værnsfælles myndighed, der skulle støtte begge værn.

I 2019 blev Telegrafregimentet nedlagt og afløst af Føringsstøtteregimentet .

Føringsstøtteregimentet (FSR)

FSR enheder leverer føringsstøtte, som er et samlet begreb for etablering og drift af militære hovedkvarterer (feltmæssige arbejdspladser) og de nødvendige kommunikations- og informationssystemer. Føringsstøtte har til formål at tilvejebringe forudsætninger for gennemførelse af effektiv ledelse og ordreformidling til militære enheder, der løser den operative opgave. FSR er ansvarlig for føringsstøtten til alle værn,  Specialoperationskommandoen, Multinaltional Division North i Estland samt en række internationale operationer.

Comments are closed.