Historie

Her kan du læse om noget af den lange historie der repræsenteres af Telegrafregmientets Historiske Samling.

Vi har valgt at inddele det i 3 hovedemner:

Telegrafregimentets Historie

Fredericia Garnisons Historie

Signaltjenestens Historie

 

Comments are closed.