Home

10. juni 2020 er arbejdet genoptaget på THS. Samlingen vil fra 1. juli i Gl. Hovedvagt være åben for publikum hver onsdag eftermiddag og på Ryes Kaserne jf. aftale. Se nedenfor.

Støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Velux Fonden, Grethe og Sigurd Pedersens Fond, Jacha-fonden, VAF-fonden, Nordea Fonden, Fredericia Kommune, AQUILA TRIVENTEK

Velkommen

til Telegrafhistoriske Samlings / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner

Vi understøtter Hærens Telegrafhistoriske Samling på Ryes Kaserne i Fredericia, som også varetager den historiske formidling af Fredericias Garnisons historie.

Her finder du THS

Gl. Hovedvagt på Landsoldatpladsen

På Ryes Kaserne, BYG 39, Treldevej 110.

Eller når køretøjssamlingen tager i byen eller på show

PRAKTISK INFO

Gammel Hovedvagt er åben hver onsdag 1300-1600 i perioden primo april til udgangen af oktober og ved krydstogtanløb. Max. 10 besøgende ad gangen.

Hvis du vil besøge os på Ryes Kaserne, så kontakt vores Event Manager, e-mail visit@tgrhs.dk. Max 20 besøgende ad gangen

Det er gratis at besøge os.

Hvad laver vi: Se Kommende events eller klik her

Hvis du vil være klogere og købe en bog: Klik her

Hvis du vil være flottere og leje en galla så klik her

In memoriam – THS mangeårige leder, Kaptajn Paul C. Rochler, afgik den 15. marts 2020 ved døden i en alder af 83 år.

Paul C. Rochler

Paul dedikerede 25 år i hans sidste tjenestetid og derefter i hans otium til bevarelse af den danske hærs signaltekniske kulturarv. Paul tjente i sine yngre år ved Kongens Jyske Fodregiment, men senere også mange år ved telegraftropperne. Med afsæt i hans meget store historiske viden og interesse fik han grundlagt Telegrafregimentet Historiske Samling, nu Telegrafhistorisk Samling /Militærhistorisk Samling Fredericia.

Paul var en ildsjæl, der formåede at trække mange til samlingen, dels som medarbejdere, dels som besøgende. Hans vindende og lune væsen, hans store omhu og viden om detaljen gjorde ham til et ikon i den miltærhistoriske verden.

Årene igennem forfattede kan mange større eller mindre skrifter, notater og artikler. Et eksempel herpå kan du se på denne link http://tgrhs.dk/publikationer/

Æret være hans Minde.

Comments are closed.