Home

Støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Velux Fonden, Grethe og Sigurd Pedersens Fond, Jacha-fonden, VAF-fonden, Nordea Fonden, Fredericia Kommune, AQUILA TRIVENTEK

THS LUKKET INDTIL MEDIO 2021 GRUNDET FLYTNING

Velkommen

til Telegrafhistoriske Samlings / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner

Vi understøtter Hærens Telegrafhistoriske Samling på Ryes Kaserne i Fredericia, som også varetager den historiske formidling af Fredericias Garnisons historie.

Her finder du THS

Gl. Hovedvagt på Landsoldatpladsen

På Ryes Kaserne, BYG 39, Treldevej 110.

Eller når køretøjssamlingen tager i byen eller på show

PRAKTISK INFO

Gammel Hovedvagt er åben hver onsdag 1300-1600 i perioden primo april til udgangen af oktober og ved krydstogtanløb. Max. 10 besøgende ad gangen.

Hvis du vil besøge os på Ryes Kaserne, så kontakt vores Event Manager, e-mail visit@tgrhs.dk. Max 20 besøgende ad gangen

Det er gratis at besøge os.

Hvad laver vi: Se Kommende events eller klik her

Hvis du vil være klogere og købe en bog: Klik her

Hvis du vil være flottere og leje en galla så klik her

.

.

.

En dag ikke som de andre

Tirsdag den 18. august 2020 blev en dag, der bestemt ikke blev som vores normale hverdag på Telegrafhistorisk Samling (THS)

Forhistorien er kort, at THS som historisk institution har et tæt samarbejde med Fredericia Kommune, der ofte sender børnehaver og skoleklasser på besøg, inddrager os i relevante projekter i kommunen og stiller fine faciliteter til rådighed for os bl.a. i Gl. Hovedvagt osv.

Så det er derfor også naturligt, at når Kommunen beder om vores hjælp, så stiller vi op, hvis vi kan.

Det skete så en dag i juni, hvor ved Fredericia Kommunes Demenskonsulent kontaktede os og spurgte, om vi kunne danne rammerne for en TV-optagelse med Danmarks Radio (DR)18. august 2020, hvor en gruppe af demensramte ældre herrer, benævnt Herreklubben, skulle være aktører i et program, der fokuserer på at have gode og sjove oplevelser trods svære livsvilkår.

Klubben havde været på besøg tidligere og fået en tur i en pansret mandskabsvogn (PMV). Det ville man gerne gentage og så måske suppleret med en lille tur på forhindringsbanen.

Forberedelserne blev gjort, tilladelserne indhentet, intet problem – indtil Århus blev hotspot for Corona – netop derfra, hvor DR-teamet skulle komme. DR-folkene fik stramme regler for rammerne for optagelsen herunder, at de ikke måtte optage i små lukkede rum som PMV’ens mandskabsrum. Derfor ny plan – en patruljetur på Fælleden med de gæve gutter, hvor de skulle opklare mod en fjendtlig gruppe, der havde taget et gidsel.

Hektiske dage op til den 18.august, hvor vi fik skrevet drejebog, fik fremstillet skilte til afspærring af dele af øvelsespladsen mv. Sagen er, at museale køretøjer siden sidste efterår har haft kørselsforbud grundet et uheld på Sjælland, hvorfor den dispensation, vi fik til brug af vores PMV, afhang af afspærring af området, samt fastlæggelse af en på forhånd afmærket rute, så PMV’en ikke kunne komme i konflikt med civile på terrænet, DR-TV-holdet eller Herreklubben.

Så oprandt dagen. TV-holdet, journalist, TV-vært og kameramand, stillede kl. 1130, og turen gik til påvisning i terrænet. Som bekendt holder ingen plan længere end til første møde med fjenden. Den planlagte rute blev afkortet.

Kl. 1300 mødte den glade og spændte Herreklub på 7 mand så ind ledsaget af 3 hjælpere.  Hm – én mand med rollator. To mand med stok – spændende setting!

Efter en times forberedelser med iklædning i køredragter, udlevering af deaktiverede våben, sløring af enkeltmand osv. kørte vi ud i terrænet, hvor vi startede med at øve spring over vej og kommandotegn. Spændende oplevelse – motorikken blev bestemt udfordret, men alle tog det med højt humør.

Så gik det ind på patruljeruten, som vi havde forberedt med PMV’en, så vi ikke fik utilsigtede fald. Hovedpersonen i optagelsen, Poul, ham med rollatoren, var meget dårligt gående, andre havde også barske udfordringer, men ingen peb – men kløede på med krum hals. Men især TV-værten, Simon på 25 år, blev kraftigt udfordret på fysikken, idet han stod for støtten af Poul, som han i perioder nærmest måtte bære hjulpet af Demenskonsulenten.

Efter den seje kamp med at komme frem i terrænet ændredes planen igen. Vi afbrød optagelserne, og patruljen blev ført ad fast banet vej frem til det punkt, hvorfra HBU-byen, hvor ”gidslet ”angiveligt skulle være holdt fangen, skulle observeres.

Statisterne fra THS spillede deres roller perfekt, slæbte rundt på gidslet, der til sidst måtte lide ”døden. Patruljen blev opdaget og taget under ild, PMV’en blev kaldt frem til støtte for frigørelse, artilleri (kanonslag) blev kaldt over målet og røg kastet. Optagelserne blev stoppet og det hele taget én gang til.

Godt trætte, men glade med lys i øjnene, vendte Herregruppen tilbage til kasernen til aflevering med videre. Stor ros til en flok gæve gutter med store handikap, der dette til trods havde mod på at få en spændende og udfordrende dag.

DR-teamet var ovenud tilfredse. Så nu glæder vi os til at se produktet – angiveligt af en varighed på ca. 2½ minut!!

Stor tak til THS frivillige, der så beredvilligt stillede op og tog slæbet.

For os alle blev det bestemt en dag, der ikke var som de andre.

Comments are closed.