Home

ALLE AKTIVITETER PÅ THS ER AFLYST INDTIL VIDERE

Støttet af

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Velux Fonden, Grethe og Sigurd Pedersens Fond, Jacha-fonden, VAF-fonden, Nordea Fonden, Fredericia Kommune, AQUILA TRIVENTEK

Velkommen

Telegrafhistoriske Samlings / Militærhistorisk Samling Fredericias Venner (THSV) har til formål at understøtte den historiske samlings virke.
Som led heri udgiver vi denne hjemmeside, der dels beskriver samlingens indhold, omfang og aktiviteter og dels kort beskriver historien knyttet til signaltjenesten, regimentet og garnisonen.

Vi håber, at du hermed vil blive inspireret til at besøg Samlingen. Vi har rigtig meget at byde på.

Hvis du vil besøge os, så kontakt vores Event Manager , e-mail visit@tgrhs.dk. Se i øvrigt Kontakt Os og AKOS

Næste uges aktiviteter: klik her http://tgrhs.dk/akos/

Faneoverrækkelse

Torsdag den 24. oktober 2019 modtog Regimentet den nye fane af Hendes Majestæt Dronningen ved en smuk parade på Ryes Kaserne

På samlingens udstillingssteder sælges følgende bøger så længe lager haves.

 

 

 

Støtte fra VELUX FONDEN

THSV har nu for 3. gang haft den store glæde at modtage en generøs donation fra VELUX FONDEN.

THSV er meget stolte og taknemmelige for denne markante anerkendelse af vort arbejde, uden hvilken vores opgave ville være ulig meget vanskeligere.

Vort arbejde omfatter ikke kun fællesskabet med bevarelse af Hærens kulturarv. Vi skaber herudover bevist rum og plads til kammerater og andre medborgere, hvis liv er stærkt udfordret, til at komme videre i livet. Deres viljefasthed, mentale styrke og accept af deres hårde vilkår er kilde til stadig beundring og ydmyghed. VELUX FONDENs donationer er en uvurdérlig støtte i dette arbejde.

Føringsstøtteregimentet

Sjællandske og Jyske Telegrafregiment blev etableret i 1951. Disse blev i 1992 samlet til ét regiment, Telegrafregimentet (TGR), som indtil 2014 udelukkende støttede Hæren. I dag er regimentet Værnsfælles og fra 1. januar 2019 under navnet Føringsstøtteregimentet (FSR)

FSR enheder leverer føringsstøtte, som er et samlet begreb for etablering og drift af militære hovedkvarterer (feltmæssige arbejdspladser) og de nødvendige kommunikations- og informationssystemer. Føringsstøtte har til formål at tilvejebringe forudsætninger for gennemførelse af effektiv ledelse og ordreformidling til militære enheder, der løser den operative opgave. FSR støtter med soldater og materiel til alle Forsvarets internationale fredsbevarende eller fredsskabende operationer. Dette gælder både til lands, til vands og i luften.

Regimentet fik sit navn efter datidens teknologiske opfindelse – Telegrafen – der på en ny og hurtigere måde kunne transmittere beskeder over store afstande.

Allerede før opfindelsen af morsesystemet og ”Telegrafen” var det væsentligt for militære enheder at kommunikere for at koordinere eksempelvis troppebevægelser, angrebsretninger og tidspunkt.

Historien går helt tilbage til felttelegrafen i 1858. FSR er i dag helt opdateret til den digitaliserede tidsalder. De gamle systemer bruges ikke længere. Dem finder du på THS. De er nu erstattet af bredbåndsforbindelser, digitale informationssystemer og krypteret kommunikation, der kan række over hele verden.

Regimentets motto er: ”Celeriter et Secure” – Hurtigt og Sikkert

Samlingen

De danske telegraftropper blev oprettet som selvstændig våbenart i 1951 – og er dermed Verdens ældste selvstændigt organiserede telegraftropper.

THS har til formål at renovere, bevare og udstille kommunikationsudstyr og køretøjer, der har været anvendt i den danske hær siden oprettelsen af den første krigstelegraf i 1858 og op til de internationale missioner frem til ca. 2016. Desuden har samlingen påtaget sig som sidefortælling af formidle dele af Fredericia Garnisons historie.

Udstillingerne omfatter blandt andet uniformer, emblemer og beskrivelse af enheder, men omhandler selvfølgelig primært kommunikationsudstyr, der har været anvendt i det danske forsvar – radioer, fjernskrivere, telegrafer og endog brevduer samt de dertil knyttede køretøjer. Som udgangspunkt holdes alt materiel i funktionsduelig stand.

THS råder desuden over en stor samling af reglementer og tekniske dokumentation.

THS bidrager således i betydelig grad til bevarelse af den danske hærhistoriske kulturarv.

Samlingen blev med afsæt i samlingerne ved Jyske og Sjællandske Telegrafregiment grundlagt af Kaptajn Paul Rochler, der har været dens leder helt frem til 2018, hvor han efter 25 års tro tjeneste blev afløst af kaptajn Erling Christensen

THS blev oprettet i 1992 og fik til huse i den nordlige fløj af Bülows Kaserne. Da kasernen i 2014 blev afhændet til kommunen, flyttede Samlingen til Ryes Kaserne.

THS udstiller i dag dels i Den Gamle Hovedvagt i på Landsoldatpladsen i Fredericia, dels i bygning 39 på Ryes Kaserne. Her råder man desuden også over gode vedligeholdelsesfaciliteter til elektroniske materiel og Samlingens mange køretøjer.

THS deltager desuden med køretøjerne i forbindelse med militære og civile veteranbilstræf, regimentets parader, skolebesøg mv.

Hvis du vil besøge os så se under fanerne “Kontakt os” og “AKOS”.

Comments are closed.