Teknisk Sektion

THS tekniske sektion har til opgave at drive Samlingens to formidlingssteder i Gammel Hovedvagt på Landsoldatpladsen i Fredericia og bygning 32 på Ryes Kaserne. Sektionen er ansvarlig for delsamlingernes fysiske indretning og formidling.
Sektionens har desuden til opgave at renovere, vedligeholde og formidle hærrelateret signalmateriel i videste forstand med hovedvægten lagt på perioden 1858 til 2016.
I det omfang det er teknisk muligt, sættes alt materiel i funktionsduelig stand. Til det formål råder sektionen over elektronikfaciliteter og en vedligeholdelsesfacilitet.
De tekniske hovedområder omfatter radio, telefon, fjernskriver, radiokæde og satellit. Desuden omfatter sektionens formidling også kryptomateriel, ordonnanstjeneste, optisk og auditiv kommunikation.

Hvis du vil vide mere om det enkelte materiel så klik her

Comments are closed.