Motorsektion

Det er Motorsektionens opgave at bidrage til bevarelse af den danske Hærs kulturarv gennem renovering, vedligholdelse og drift af THS køretøjssamling.
Det er den tekniske målsætning at køretøjerne sættes i en sådan stand, at de kan gennemgå færdselssikkerhedsmæssigt syn.
Køretøjerne dækker tidperioden for den Kolde Krig og den efterfølgende “Varme Fred” og indpasses i mulig grad i Teknisk Sektions formidling.
Sektionen har til huse i THS facilitet på Ryes Kaserne BYGN 39 og har her en velindrettet motorvedligeholdelsesfacilitet.
Sektionen deltager i en række udadvendte aktiviteter herunder udstillinger, shows og veterantræf.

Vil du vide mere om vores køretøjer, så se her.

Comments are closed.