Motor Sektion

Det er Motorsektionens opgave at bidrage til bevarelse af den danske Hærs kulturarv gennem renovering, vedligholdelse og drift af THS køretøjssamling.
Det er den tekniske målsætning at køretøjerne sættes i en sådan stand, at at de kan gennemgå færselssikkerhedsmæssigt syn.
Køretøjerne dækker tidperioden for den Kolde Krig og indpasses i mulig grad i Teknisk Sektions formidling.De er kort beskrevet nedenfor.
Sektionen har til huse i THS facilitet på Ryes Kaserne, BYGN 39 og har her en velindrettet motorvedligeholdelsesfacilitet.
Sektionen deltager i en række udadvendte aktiviteter herunder udstillinger, shows og veterantræf.

Comments are closed.