THS

BAGGRUND

Telegrafhistoriske Samling / Militærhistorisk Samling Fredericia (THS), tidl. Telegrafregimentets Historiske Samling, har bestået siden 1991 og har til formål at bevare den danske hærs signaltekniske kulturarv i tidsperioden 1863 – 2017, samt formidle den til Fredericia garnison relaterede militærhistorie. Dette indebærer vedligeholdelse og renovering af dertil relateret materiel og køretøjer, således at dette historisk kan udstilles og formidles i funktionsduelig stand.

Der er til THS knyttet flex-ansatte, kommunalt henviste praktikanter og et stort antal frivillige.

Gammel hovedvagt

THS udstiller på to domiciler. Fredericia Kommune har stillet den historiske Gammel Hovedvagt på den centrale Landsoldatplads til rådighed for en permanent særudstilling.

Ryes Kaserne

På Ryes Kaserne er den store hovedsamling, hvortil der er knyttet fine værkstedsfaciliteter, der gør det muligt at restaurere og vedligeholde det sjældne og unikke kommunikationsudstyr.

Køretøjssamlingen

Køretøjssamlingen omfatter 25 militære veterankøretøjer, hvis konfiguration for de flestes vedkommende kun findes i ét eksemplar i Verden.

FORMIDLINGSKONCEPT

THS formidling hviler på tre søjler:

  • Formidling af byens, garnisonens og Hærens signaltjenestes historie fra Gammel Hovedvagt på Landsoldatpladsen. Målgrupperne er her enkeltbesøgende, krydstogtsgæster og skoleklasser.
  • Formidling af Hærens signaltjenestes, garnisonens og telegraftroppernes historie fra den store samling på Ryes Kaserne, hvor udstilling i traditionel forstand, levendegjorte køretøjer og åbent renoveringsværksted er integreret. Målgrupperne er her anmeldte grupper typisk fra foreninger, skoler, ungdomsorganisationer og børnehaver. Denne organisering af besøgene skyldes Forsvarets krav om kontrolleret adgang til kasernen.
  • Formidling af Føringsstøtteregimentets og Hærens historie ved udadvendt fremvisning af THS militære veterankøretøjssamling. Målgruppen er her den brede befolkning, som opsøges der, hvor den er, typisk ved besøg på skoler, markeder, parader, veteranbilstræf samt større nationale events så som Åben Hede.
  • Projektsamarbejde med Fredericia Kommunes institutioner, senest et IT-baseret historieprojekt ved Fredericia Gymnasium og en DR TV optagelse af besøg af demensramte i kommunen. Ligeledes støttes Fredericia Museum i dettes aktiviteter.

THS SOCIALE ENGAGEMENT

I THS er indlejret et socialt projekt benævnt ”Kom Godt Videre” bestående af personer, som livet har ramt hårdt.

Projektet retter sig mod Føringsstøtteregimentets værst ramte psykisk og fysisk sårede veteraner, stressramte og soldater afskediget af helbredsmæssige årsager samt nogle civile med svære sygdomme. Hovedformålet med projektet er at forbedre den mentale sundhed for denne sårbare gruppe og bringe den videre i livet.

Projektets koncept er ret enkel: Projektets deltagere får udpeget de køretøjer og udstyr, som de sammen med de ”gamle” frivillige primært skal arbejde med. Resultatet af dette arbejdsfællesskab giver fine resultater samtidig med, at kulturarven bliver sikret. De fleste ender med at få fast arbejde eller på anden vis få sikker grund under fødderne.

Validiteten af projektet kan dokumenteres ved at projektet har fået det ”blå stempel” af Fredericia, Middelfart og Assens kommuner, der løbende sender praktikanter til arbejdsprøvning i projektet samt ved støtte fra flere fonde herunder ikke mindst Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. 

Comments are closed.