Nyheder

Filmoptagelser på THS

Den 7. februar 2024 havde THS besøg af 27 glade elever fra HTX Lillebælt, der med stor dygtighed og gå-på-mod optog lyd og billedmateriale til seks små kortfilm. Disse omhandler beskrivelse og brug af fire kommunikationsudstyr, herunder den sagnombundne tyske Enigma kodemaskine fra 2. Verdenskrig. Hertil kommer to film omhandlende Panserjager M//10 Achilles, og PMV’erne M/113 A1 og M/113 G3. Når filmene er færdigredigeret, vil de blive stillet frit til rådighed for THS, hvor de vil blive brugt i formidlingsøjemed dels i hovedsamlingen på Ryes Kaserne, dels i den permanente særudstilling i Gammel Hovedvagt på Landsoldatpladsen i centrum af Fredericia. Dette er blevet mulig qua den fine donation fra SPAR NORD FONDEN, i rammen af hvilken der er indkøbt flere store TV-skærme. THS vil om kort tid desuden anskaffe en stor TV-skærm, der kan tages med på de kommende store events så som Åbent Hus, Action 24 og Åben Hede.

Med VELLIV Foreningens donation fik vi mulighed for at videreføre Berhard Thingvads flotte arbejde med 3/4 t Dodge fra 1951, hvor renovering af motoren nu skrider støt fremad. Også arbejdet med ladet er påbegyndt. Ligeledes er der nu midler til at få en ny toppakning til “Mosegrisen” fra 1944, et arbejde, der nærmer sig sin afslutning.

Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericia/Føringsstøtteregimentet (THS/FSR) har modtaget en smuk donation på 18.000 kr. fra Spar Nord Fonden til genopbygning af hovedsamlingen på Ryes Kaserne. Donationen skal anvendes til indkøb af diverse materialer, værktøj og udstyr til elektronisk formidling. THS personelressourcer bestående af ”de gamle” samt deltagerne i ”Kom Godt Videre” projektet vil hen over vinteren og foråret 2023-24 færdiggøre genopbygningen, som skyldes flytning af samlingen aftvunget af pladsbehov for Regimentets operative enheder. Den sidste fase af genopbygningen er netop påbegyndt.

Genåbning af THS

Onsdag den 31. januar 2024 blev dagen, hvor vi endelig kunne åbne Samlingen fuldt og helt efter en noget tumultarisk flytning i 2021. Vi fejrede dagen med at invitere vores nærmeste samarbejdspartnere ved regimentet, som trofast står os bi i hverdagen. Uden regimentets ledelses store opbakning og den altid fremstrakte hånd fra kasernens mange  servicefunktioner ville THS ikke have eksisteret. Vi har over årene fået støtte fra mange fonde og sponsorer. Vi fik her til sidst en dedikeret donation fra SPAR NORD FONDEN til færdiggørelsen, hvilket var en meget velkommen saltvandsindsprøjtning. Genåbningen blev formelt foretaget af RC, OB Henrik Graven Nielsen, hvorefter der var rundvisning på Samlingen efterfulgt af grillmad til frokost. Og SMUK musicerede lystigt til det hel. Det blev i det hele taget en dejlig dag.

På initiativ fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har THS/FSR afgivet en PMV M113G4 til forsøg og udvikling ved en af de teknologisk fremmeste virksomheder i Danmark, UXV Technologies, der bl.a. producerer avancerede sensorer.

Køretøjet er afgivet i ca. ét år, hvorfor THS tilbød at uddanne et antal medarbejdere fra UXV til at betjene, køre og vedligeholde PMV’en. I den forbindelse indgik THSV og UXV en sponsoraftale, hvor THSV netop har modtaget 15.000 kr. med udsigt til en tilsvarende sponsordonation næste år.

THSV er meget taknemmelig for denne aftale, der primært går til at støtte projekt ”Kom-Godt-Videre”

Comments are closed.