Motorsektion

Det er Motorsektionens opgave at bidrage til bevarelse af den danske Hærs kulturarv gennem renovering, vedligholdelse og drift af THS køretøjssamling.
Det er den tekniske målsætning at køretøjerne sættes i en sådan stand, at de kan gennemgå færdselssikkerhedsmæssigt syn.
Køretøjerne dækker tidperioden fra 2, Verdenskrig, over den Kolde Krig til den efterfølgende “Varme Fred”.
Sektionen har til huse i THS facilitet på Ryes Kaserne BYG 32 og har her en mindre motorvedligeholdelsesfacilitet i BYG 38.
Sektionen deltager i en række udadvendte aktiviteter herunder udstillinger, shows og veterantræf.

Vil du vide mere om vores køretøjer, så se her.

Comments are closed.